CO DĚLÁME

COACHING

Co je to coaching?

Coaching  je skvělý nástroj pro změnu. Ať už se jedná o dosažení profesního cíle, změnu v osobním životě nebo změnu způsobu myšlení. Společně odhalíme stereotypy v myšlení a překážky, které vám brání v rozvoji. Najdeme motivaci a energii na to, abychom dosáhli toho, co v životě chcete

Coach je člověk, se kterým můžete vést konstruktivní dialog, bude vám naslouchat a klást vhodné otázky. Díky němu najdete nová řešení a budete efektivnější. Coach není mentor a nedává rady: má dovednosti a zná techniky, které společně využijete k vašemu rozvoji

Při hodině coachingu často zažijete tzv. wow” momenty, kdy vám něco podstatného dojde a probírané téma se vám najednou ukáže z jiného úhlu

Přínos coachingu je obrovský i ve firmách: dle průzkumu provedeným auditorskou společnosti Pricewaterhouse Coopers (2009) a mezinárodní federací coachů (FCI) je 800x rentabilní oproti vynaloženým nákladům na samotný coaching

Pro koho je coaching vhodný?

Pro ty, co se chtějí dlouhodobě věnovat svému rozvoji

Pro ty, co chtějí pečovat o vlastní hodnoty a cíle místo plnění očekávání ostatních 

Pro ty, co uvítají průvodce svou pracovní nebo osobní cestou, se kterým mohou sdílet své pocity a názory

Pro ty, co hledají správnou odpověď na důležité otázky, ve kterých se nedokážou sami rozhodnout 

Ale také pro ty, kteří  se chystají například nalézt motivaci k učení se novému jazyku, řeší nový projekt nebo chtějí zlepšit vlastní leadership

Průběh coachingu:

Při první schůzce definujeme rámec společné spolupráce: témata, kterým se budeme věnovat a cíle naší spolupráce. Společně určíme počet schůzek.  Budeme se vídat 2-4x měsíčně podle potřeby. Po cca 6-10 sezeních zhodnotíme vaši spokojenost a případnou další spolupráci

TERAPIE

Co je to terapie?

Terapie je forma rozhovoru, která dlouhodobě mění kvalitu života. Náš mozek je neuroplastický orgán, díky čemuž máme možnost na sobě pracovat a přijmout nebo změnit situaci v případě, že zažíváme v životě nepohodu, závislosti, úzkost a emoční bolest nebo jinou formu utrpení. S terapeutem můžete identifikovat problematická místa v našem životě a porozumět jim

Terapie je dlouhodobý proces, kdy klient obvykle poptává pomoc s nějakou akutní situací jako jsou například deprese, úzkosti nebo problémy ve vztazích a postupně s terapeutem odkrývají hlubší souvislosti klientova života. Pozvolna dochází k pochopení příčin a následků a porozumění vlastním emocím a reakcím. Dají se tak vytvořit nové způsoby, jak nahlížet sebe, své okolí, svůj život a vztahy. Na člověka se díváme jako na celistvou bytost s vlastní definicí sebe a světa, kterou takto plně respektujeme

Pro koho je terapie účinný a vhodný nástroj?
 • pro ty, co stojí v těžké životní situaci
 • pro ty, co zažívají nepříjemné emoce a neví si s nimi rady
 • pro ty, co stojí před rozhodnutím a potřebují si udělat jasno
 • pro ty, co je trápí vztahy s lidmi kolem nebo vztah k sobě samému
Průběh terapie:
 • První schůzka bývá poznávací, můžeme mluvit o vašich předchozích zkušenostech i aktuálních tématech a rámcově si povíme, čemu bychom se mohli věnovat do budoucna. Společně určíme počet setkání, po kterých vyhodnotíme jak dál. Budeme se vídat 1x týdně nebo dle potřeby. Sezení probíhá v poklidném prostředí vzájemné důvěry

CONSULTING

Co je to consulting?
 • Odborné znalosti poskytujeme v kombinaci se strategickým a analytickým pohledem. Podpoříme rozjezd vašeho podniku, pomůžeme ho vytáhnout z krize nebo strategicky nasměrovat
 • Poskytujeme mentoring a konzultace jednotlivcům i celých týmů, zpětnou vazbu, management změn ve firmě, zavedení a změny procesů nebo školení na různá témata
 • Mentor či konzultant není ve firmě navždy, cílem je samostatnost týmu a osvojení nových principů. Správná implementace a udržitelnost změn je důležitou částí consultingu
Pro koho je consulting vhodný?
 • Pro jednotlivce i týmy, které se nachází v nové nebo složité pracovní situaci
 • Pro zaměstnance na vedoucí pozici nebo majitelé firem, kteří chtějí svůj tým nebo sebe posunout dál
 • Pro firmy v počátečních fázích rozvoje (seeding, start-up)
Průběhu consultingu:

Firemní consulting: 

 • Během prvních schůzek definujeme rámec společné spolupráce. Následuje oficiální písemná dohoda mezi všemi třemi stranami – vedením firmy, vámi a vaším mentorem nebo konzultantem obsahující:
  • časový rámec spolupráce a jasné cíle
  • počet schůzek a systém jejich následného vyhodnocení – výsledky získává i vedení společnosti
  • osoby/týmy, se kterými budeme aktivně pracovat
  • definice materiálů a dat, které bude mít consultant k dispozici a další

Individuální consulting:

 • Při první schůzce definujeme rámec společné spolupráce: témata, kterým se budeme věnovat a cíle naší spolupráce. Společně určíme počet schůzek.  Budeme se vídat 1-3x měsíčně podle potřeby. Po cca 6-10 sezeních zhodnotíme vaši spokojenost a případnou další spolupráci

ONLINE FORMA SPOLUPRÁCE

Pro tuto formu spolupráce můžeme použít Skype nebo jinou aplikaci s videem. 

On-line forma spolupráce je vhodná, pokud:

 • pokud chcete být se svým coachem nebo terapeutem v pohodlí vašeho domova
 • pokud jste často na cestách nebo v žijete v zahraničí
 • pokud je váš časový plán už tak nabitý, že cesta na schůzku a z ní je pro vás zatěžující
 • pokud jednoduše preferujete on-line formu komunikace

CENÍK

Coaching

1000,- / hod

online 700,-/hod

Terapie

800,- / hod

online 700,-/hod

Consulting

2000 Kč/hod nebo dle domluvy a rozsahu spolupráce

První online setkání zdarma (30 minut)